Ziek, absent en verlof

Ziek?

Ben je ziek en kan je niet naar school komen? Dan spreekt een van je ouder(s)/verzorger(s) dat voor 8:15 uur in op de voicemail van school (085-7608300). Het wordt dan in Magister verwerkt. Ze spreken jouw naam, klas, reden en de verwachte duur van ziekte in. Voor ziekmelden voor de hele dag kunnen je ouder(s)/verzorger(s) ook de optie “afwezigheid” in de Magister app gebruiken. Onder “melden” kunnen ze jou dan voor de hele dag ziekmelden. Deze optie is alleen voor ziekmelden voor een hele dag, voor alle andere afspraken kunnen ze de voicemail van school inspreken.

Ziek tijdens PTA toetsen of examen?

In de bovenbouw krijg je te maken met het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
Voor ziekmelden tijdens PTA toetsen en examens hebben wij een apart telefoonnummer in gebruik. Het is in dat geval dus NIET de bedoeling dat je ouder(s)/verzorger(s) het algemene nummer van school bellen. Wanneer je ouder(s)/verzorger(s) je moeten ziekmelden voor een PTA toets dan kan dit op het telefoonnummer: 06-14878952.
Dit nummer is UITSLUITEND VOOR ZIEKMELDINGEN TIJDENS PTA TOETSEN EN EXAMENS en op werkdagen bereikbaar van 07.45 tot 17.00 uur. Je ouder(s)/verzorger(s) krijgen dan een medewerker van de leerlingenadministratie aan de telefoon die de ziekmelding zal verwerken. Uiteraard hopen we dat dit niet nodig zal zijn!
Let op: je ouder(s)/verzorger(s) kunnen je tot uiterlijk een halfuur voor aanvang van een PTA ziekmelden.
Ziekmeldingen tijdens overige schoolweken gaan via de reguliere weg op ons algemene telefoonnummer.

Ziek naar huis?

Voel je je ziek en wil je naar huis? Dan ga je eerst langs de receptie om je af te melden. Zij bellen dan naar huis om te melden dat je naar huis komt. Ben je de volgende dag nog ziek? Laat je ouder(s)/verzorger(s) dan de voicemail van de school inspreken of gebruik maken van de Magister app, zoals hierboven beschreven.

Tandarts- of doktersafspraak?

Wil je een tandarts- of doktersafspraak maken? Plan je afspraak dan buiten de reguliere lestijden en niet in een PTA/PTO week. Lukt dit echt niet, plan het dan aan begin of eind van de dag en vraag je ouder(s)/verzorger(s) het voorafgaand aan deze afspraak door te geven aan school. Zij kunnen hiervoor de voicemail van school (085-7608300) inspreken.

Te laat met reden?

Als je niet in de les kan zijn vanwege bijvoorbeeld een dringend doktersbezoek spreekt een van je ouder(s)/verzorger(s), voorafgaand aan deze afspraak, de voicemail van school in. Bij aankomst op school haal je bij de receptie een briefje en ga je snel naar je les.

Verlof?

Wil je verlof aanvragen dan kunnen je ouder(s)/verzorger(s) dit doen door het verlofformulier in te vullen en te ondertekenen. Het ondertekende formulier kan, inclusief de benodigde bijlage(n) (bijvoorbeeld een kopie van een trouwkaart, theorie-of praktijkexamen, etc.), worden gemaild naar de verzuimcoördinator, mevrouw F. D. van Schaik. Haar e-mailadres is f.van.schaik@niftarlake.nl.
Het verlof moet minimaal drie weken voor de verlofdatum zijn aangevraagd. Verlof kan alleen toegekend worden als dit aansluit bij de leerplichtwet.

Lees hier meer over het verzuimbeleid van het Niftarlake.