Programma van Toetsing Onderbouw

In de onderbouw werken we volgens een programma van toetsing onderbouw (PTO). Hierin staat precies welke toetsen je krijgt per vak en hoeveel ze meetellen in je overgangscijfer.

PTO boekje Mavo-Havo 1 2022-2023
PTO boekje Havo-Atheneum 1 2022-2023
PTO boekje Atheneum 1 2022-2023
PTO boekje Mavo-Havo 2 2022-2023
PTO boekje Havo-Atheneum 2 2022-2023
PTO boekje Atheneum 2 2022-2023
PTO boekje Havo 3 2022-2023
PTO boekje Atheneum 3 2022-2023