Verantwoording

Vensters Voortgezet Onderwijs

Op Vensters Voortgezet Onderwijs is informatie te vinden over de resultaten van het Niftarlake College. De gegevens zijn afkomstig van DUO, Inspectie en de school.

Bekijk het Schoolvenster van het Niftarlake hier.

Slagingspercentages, instroom, doorstroom en voortijdig schoolverlaters

Bekijk informatie over slagingspercentages, in- en doorstroom en voortijdig schoolverlaters hier.